Informační deska

Pozvánky na členské schůze, zápisy, další dokumenty

Dokument Datum uložení

Pozvánka na členskou schůzi dne 16.11.2019

4.11.2019
Notářský zápis o rozhodnutí členské schůze o změně stanov a podřízení zákonu 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku z 28.6.2014 14.11.2014

Výroční zprávy a výkazy

Dokument Datum uložení
2020 Rozvaha 25.10.2021
2020 Výkaz zisky a ztráty 25.10.2021
2020 Příloha k závěrce 25.10.2021
2019 Rozvaha 25.10.2021
2019 Výkaz zisky a ztráty 25.10.2021
2019 Příloha k závěrce 25.10.2021
2018 Rozvaha 8.4.2019
2018 Výkaz zisky a ztráty 8.4.2019
2018 Příloha k závěrce 8.4.2019
2017 Rozvaha 26.10.2018
2017 Výkaz zisky a ztráty 26.10.2018
2017 Příloha k závěrce 26.10.2018
2016 Rozvaha 31.10.2017
2016 Výkaz zisky a ztráty 31.10.2017
2016 Příloha k závěrce 31.10.2017
2015 Rozvaha 16.11.2016
2015 Výkaz zisky a ztráty 16.11.2016
2015 Příloha k závěrce 16.11.2016
2014 Rozvaha 16.11.2016
2014 Výkaz zisky a ztráty 16.11.2016
2014 Příloha k závěrce 16.11.2016
2013 Rozvaha 14.11.2014
2013 Výkaz zisky a ztráty 14.11.2014
2013 Příloha k závěrce 14.11.2014
2012 Rozvaha 14.11.2014
2012 Výkaz zisky a ztráty 14.11.2014
2012 Příloha k závěrce 14.11.2014

 

Publikováno  25.10.2021