Výroba a služby

Charakteristika podniku

  Družstvo hospodaří na výměře přibližně 1120 ha, z toho na 808 ha orné půdy a 312 ha luk a pastvin. Na rozhodující výměře pěstuje krmné obiloviny a pícniny pro vlastní potřebu krmiv pro živočišnou výrobu.

    V živočišné výrobě družstvo produkuje mléko a  hovězí maso. 

    Družstvo provozuje závodní kuchyň. Nabízíme volné kapacity pro odběr obědů.      

 

 

 

Výrobní zaměření

 Rostlinná výroba    obiloviny 462 ha
 pícniny na orné půdě 168 ha
 řepka 176 ha
 louky a pastviny 312 ha
Živočišná výroba    skot 503 ks
          z toho          krávy 386 ks
                               výkrm 73 ks

 

 

Publikováno  14.11.2014